نام شرکت شماره سه قسمت تایتل

نام شرکت شماره سه قسمت ساب تایتل

فرایند ویرایش و بازخوانی متون

شما می‌توانید برای بازنویسی و ویرایش انواع متون تخصصی و عمومی، سفارش خود را برای ویرایش و بازخوانی، در سامانه شبکه مترجمین ایران به ثبت برسانید تا پس از مدت زمان کوتاهی متن ویرایش شده خود را تحویل بگیرید.

فرایند ویرایش و بازخوانی متون فارسی پس از بررسی کیفیت متن و نوع موضوعی که برای آن تولید محتوا شده، در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله نخست ویرایش صوری و مرحله دوم ویرایش زبانی است که در ادامه به بررسی هر دو مرحله خواهیم پرداخت.

منظور از ویرایش صوری چیست؟

در ویرایش صوری، تمام موارد از جمله رفع غلط‌های املایی، یکدستی املای واژه‌ها، ‌اصلاح و یکدست‌سازی ارجاع دهی، اصلاح و یکدست‌سازی نشانه‌های سجاوندی، مرتب‌سازی کتاب‌نامه، تنظیم‌ فاصله‌ها و نیم‌فاصله‌ها به‌صورت کلی اصلاح خواهند شد.

منظور از ویرایش زبانی چیست؟

در ویرایش زبانی، جانشینیِ واژه‌های ناآشنا با واژه‌های آشنا، اصلاح کژتابی‌های زبانی و ابهام‌های نابجا، رفع حشو، اصلاح خطاهای منطقی و گره‌های عقلانی، تبدیل ساختارهای رایج در گویش‌ها و لهجه‌ها به فارسی معیار، فارسی‌سازیِ تعابیر و ساختارهای بیگانه، پاکیزه نویسی و ساده‌نویسی و همچنین اصلاح گرته‌برداری‌ها انجام خواهند شد.


توضیح: منظور از ویرایش زبانی منظور از ویرایش زبانی